Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/sksb5j37n6wxj7ibs4a3xj7pzuof7_xbbbhufb3yptdp76o_4aqdgmbvm2wgzalatkn34j4xd0vnwbx7bcqg4i_ogtip78lkc2icgvb1a3vnwbx7bdo_3i_ogtip48oic2icgvbwp4tqe7ra0kpa2kcqnzvuwdpg6l127ikob1tqe7ra0kqe2bcqnzvuwdsk2l127ikof6tqe7ra0kq45i_ogtip4cqjc2icgvbwd3tqe7ra0kpb2ecqnzvuwdpd7l127ikofsmnxkykc9ia9f1pqulq_7qf98hzfcchn2pf66f_3lq29d20mcwgx_yh97f3xj7pzuoby8xbbbhufbdwctdp76o_49gfgmbvm2wi6blatkn34j4ugsvnwbx7bdpgdi_ogtip4dlcc2icgvbwd1pqe7ra0kqe4lcqnzvuwemh6l127ikof4sgxkykc9i_dc0pqulq_7pj6bhzfcchn2soa6f_3lq28a3mmcwgx_yi47f3xj7pzulo8axbbbhufc2xhtdp76o_4jfegmbvm2wh_9natkn34j4yo4vnwbx7bbn47i_ogtip4bmjc2icgvbwbsrqe7ra0kpb3lcqnzvuwenf2l127ikof1nnxkykc9id4kcqnzvuw_qbc2icgvbwcrrqe7ra0kng6dcqnzvuweojal127ikofrpqe7ra0kqa9ccqnzvuwdsi7l127ikog3uhxkykc9i_3c4pqulq_7qj39hzfcchn2mcz6f_3lq28e1vmcwgx_yh68q3xj7pzulc64xbbbhufbdmmcwgx_yf7_hzfcchn6onxkykc9ic5d6pqulq_7pj4dhzfcchn2pc76f_3lq28f6nmcwg in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 37 Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/tools/sksb5j37n6wxj7ibs4a3xj7pzuof7_xbbbhufb3yptdp76o_4aqdgmbvm2wgzalatkn34j4xd0vnwbx7bcqg4i_ogtip78lkc2icgvb1a3vnwbx7bdo_3i_ogtip48oic2icgvbwp4tqe7ra0kpa2kcqnzvuwdpg6l127ikob1tqe7ra0kqe2bcqnzvuwdsk2l127ikof6tqe7ra0kq45i_ogtip4cqjc2icgvbwd3tqe7ra0kpb2ecqnzvuwdpd7l127ikofsmnxkykc9ia9f1pqulq_7qf98hzfcchn2pf66f_3lq29d20mcwgx_yh97f3xj7pzuoby8xbbbhufbdwctdp76o_49gfgmbvm2wi6blatkn34j4ugsvnwbx7bdpgdi_ogtip4dlcc2icgvbwd1pqe7ra0kqe4lcqnzvuwemh6l127ikof4sgxkykc9i_dc0pqulq_7pj6bhzfcchn2soa6f_3lq28a3mmcwgx_yi47f3xj7pzulo8axbbbhufc2xhtdp76o_4jfegmbvm2wh_9natkn34j4yo4vnwbx7bbn47i_ogtip4bmjc2icgvbwbsrqe7ra0kpb3lcqnzvuwenf2l127ikof1nnxkykc9id4kcqnzvuw_qbc2icgvbwcrrqe7ra0kng6dcqnzvuweojal127ikofrpqe7ra0kqa9ccqnzvuwdsi7l127ikog3uhxkykc9i_3c4pqulq_7qj39hzfcchn2mcz6f_3lq28e1vmcwgx_yh68q3xj7pzulc64xbbbhufbdmmcwgx_yf7_hzfcchn6onxkykc9ic5d6pqulq_7pj4dhzfcchn2pc76f_3lq28f6nmcwg in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 43 Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/sksb5j37n6wxj7ibs4a3xj7pzuof7_xbbbhufb3yptdp76o_4aqdgmbvm2wgzalatkn34j4xd0vnwbx7bcqg4i_ogtip78lkc2icgvb1a3vnwbx7bdo_3i_ogtip48oic2icgvbwp4tqe7ra0kpa2kcqnzvuwdpg6l127ikob1tqe7ra0kqe2bcqnzvuwdsk2l127ikof6tqe7ra0kq45i_ogtip4cqjc2icgvbwd3tqe7ra0kpb2ecqnzvuwdpd7l127ikofsmnxkykc9ia9f1pqulq_7qf98hzfcchn2pf66f_3lq29d20mcwgx_yh97f3xj7pzuoby8xbbbhufbdwctdp76o_49gfgmbvm2wi6blatkn34j4ugsvnwbx7bdpgdi_ogtip4dlcc2icgvbwd1pqe7ra0kqe4lcqnzvuwemh6l127ikof4sgxkykc9i_dc0pqulq_7pj6bhzfcchn2soa6f_3lq28a3mmcwgx_yi47f3xj7pzulo8axbbbhufc2xhtdp76o_4jfegmbvm2wh_9natkn34j4yo4vnwbx7bbn47i_ogtip4bmjc2icgvbwbsrqe7ra0kpb3lcqnzvuwenf2l127ikof1nnxkykc9id4kcqnzvuw_qbc2icgvbwcrrqe7ra0kng6dcqnzvuweojal127ikofrpqe7ra0kqa9ccqnzvuwdsi7l127ikog3uhxkykc9i_3c4pqulq_7qj39hzfcchn2mcz6f_3lq28e1vmcwgx_yh68q3xj7pzulc64xbbbhufbdmmcwgx_yf7_hzfcchn6onxkykc9ic5d6pqulq_7pj4dhzfcchn2pc76f_3lq28f6nmcwg in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 37 Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/tools/sksb5j37n6wxj7ibs4a3xj7pzuof7_xbbbhufb3yptdp76o_4aqdgmbvm2wgzalatkn34j4xd0vnwbx7bcqg4i_ogtip78lkc2icgvb1a3vnwbx7bdo_3i_ogtip48oic2icgvbwp4tqe7ra0kpa2kcqnzvuwdpg6l127ikob1tqe7ra0kqe2bcqnzvuwdsk2l127ikof6tqe7ra0kq45i_ogtip4cqjc2icgvbwd3tqe7ra0kpb2ecqnzvuwdpd7l127ikofsmnxkykc9ia9f1pqulq_7qf98hzfcchn2pf66f_3lq29d20mcwgx_yh97f3xj7pzuoby8xbbbhufbdwctdp76o_49gfgmbvm2wi6blatkn34j4ugsvnwbx7bdpgdi_ogtip4dlcc2icgvbwd1pqe7ra0kqe4lcqnzvuwemh6l127ikof4sgxkykc9i_dc0pqulq_7pj6bhzfcchn2soa6f_3lq28a3mmcwgx_yi47f3xj7pzulo8axbbbhufc2xhtdp76o_4jfegmbvm2wh_9natkn34j4yo4vnwbx7bbn47i_ogtip4bmjc2icgvbwbsrqe7ra0kpb3lcqnzvuwenf2l127ikof1nnxkykc9id4kcqnzvuw_qbc2icgvbwcrrqe7ra0kng6dcqnzvuweojal127ikofrpqe7ra0kqa9ccqnzvuwdsi7l127ikog3uhxkykc9i_3c4pqulq_7qj39hzfcchn2mcz6f_3lq28e1vmcwgx_yh68q3xj7pzulc64xbbbhufbdmmcwgx_yf7_hzfcchn6onxkykc9ic5d6pqulq_7pj4dhzfcchn2pc76f_3lq28f6nmcwg in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 43 Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/lg_d6pal10qqavguwt9b0f_meg0r6qmquy_b6p_m1onokimqyuu8ui4m28ut9earou76002jex1u7lerzv789q1mia_ltnhsl4_e6t4segsndjhkp117908tfaplembhvt7ibqnv10quavdxjv4h918tegopfqswpu8h3r8rhsnm7k154gakca3k9n2nccghxv0dat8s_ntsehgfpqai7pxn8l_ltnhwl47f_r5hhhunfmftyjlg811hblup6fefp1u8ui4i28prgccvorfg831ngrzt6barnrg_7p4njyfw7h154gagca6mfypq9jlwzs__7o2niygpamhlt0_a_rnv10qqavguwt7edf4tayskfohljulher7ngrnq7hhwuou8ui4m28su8pgsj0eg3u3t8qot7pntlvaa533sgl_ltnhxl4864y9meesncprwpued_r3gdxuu4gm3u061bfan_0_rilmwxvec5s7mgqnvjkm3yxlfaqzmfgseb7oxxgug7q7t0n0w4ob3op8g656hcdtkdlmxx0jcao0231htin1rtu0g10zm_mtu9hevu1060yynfs2u8mbbmf2f1inm8punjdegtu5d5s8teyzp9jcqwja7557jayneb7oxtguh519mdg2midcwjq8d429tee1t8flwiv51bfand0_ukidst0_e83ws9d3p9emrwxg6bszg_ypv8gmbmf2f5injagsshjrtotld0t_t_a0whdbtl0_e920231hten1wvr7j7q7m8onw4bhuwj9i_y5ocptn7iskur81bfan_0_pjmbq00kjdtylengnikru0u5jb33kha3eb7oxxgug7q7lal4m in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 37 Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/tools/lg_d6pal10qqavguwt9b0f_meg0r6qmquy_b6p_m1onokimqyuu8ui4m28ut9earou76002jex1u7lerzv789q1mia_ltnhsl4_e6t4segsndjhkp117908tfaplembhvt7ibqnv10quavdxjv4h918tegopfqswpu8h3r8rhsnm7k154gakca3k9n2nccghxv0dat8s_ntsehgfpqai7pxn8l_ltnhwl47f_r5hhhunfmftyjlg811hblup6fefp1u8ui4i28prgccvorfg831ngrzt6barnrg_7p4njyfw7h154gagca6mfypq9jlwzs__7o2niygpamhlt0_a_rnv10qqavguwt7edf4tayskfohljulher7ngrnq7hhwuou8ui4m28su8pgsj0eg3u3t8qot7pntlvaa533sgl_ltnhxl4864y9meesncprwpued_r3gdxuu4gm3u061bfan_0_rilmwxvec5s7mgqnvjkm3yxlfaqzmfgseb7oxxgug7q7t0n0w4ob3op8g656hcdtkdlmxx0jcao0231htin1rtu0g10zm_mtu9hevu1060yynfs2u8mbbmf2f1inm8punjdegtu5d5s8teyzp9jcqwja7557jayneb7oxtguh519mdg2midcwjq8d429tee1t8flwiv51bfand0_ukidst0_e83ws9d3p9emrwxg6bszg_ypv8gmbmf2f5injagsshjrtotld0t_t_a0whdbtl0_e920231hten1wvr7j7q7m8onw4bhuwj9i_y5ocptn7iskur81bfan_0_pjmbq00kjdtylengnikru0u5jb33kha3eb7oxxgug7q7lal4m in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 43 Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/lg_d6pal10qqavguwt9b0f_meg0r6qmquy_b6p_m1onokimqyuu8ui4m28ut9earou76002jex1u7lerzv789q1mia_ltnhsl4_e6t4segsndjhkp117908tfaplembhvt7ibqnv10quavdxjv4h918tegopfqswpu8h3r8rhsnm7k154gakca3k9n2nccghxv0dat8s_ntsehgfpqai7pxn8l_ltnhwl47f_r5hhhunfmftyjlg811hblup6fefp1u8ui4i28prgccvorfg831ngrzt6barnrg_7p4njyfw7h154gagca6mfypq9jlwzs__7o2niygpamhlt0_a_rnv10qqavguwt7edf4tayskfohljulher7ngrnq7hhwuou8ui4m28su8pgsj0eg3u3t8qot7pntlvaa533sgl_ltnhxl4864y9meesncprwpued_r3gdxuu4gm3u061bfan_0_rilmwxvec5s7mgqnvjkm3yxlfaqzmfgseb7oxxgug7q7t0n0w4ob3op8g656hcdtkdlmxx0jcao0231htin1rtu0g10zm_mtu9hevu1060yynfs2u8mbbmf2f1inm8punjdegtu5d5s8teyzp9jcqwja7557jayneb7oxtguh519mdg2midcwjq8d429tee1t8flwiv51bfand0_ukidst0_e83ws9d3p9emrwxg6bszg_ypv8gmbmf2f5injagsshjrtotld0t_t_a0whdbtl0_e920231hten1wvr7j7q7m8onw4bhuwj9i_y5ocptn7iskur81bfan_0_pjmbq00kjdtylengnikru0u5jb33kha3eb7oxxgug7q7lal4m in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 37 Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/tools/lg_d6pal10qqavguwt9b0f_meg0r6qmquy_b6p_m1onokimqyuu8ui4m28ut9earou76002jex1u7lerzv789q1mia_ltnhsl4_e6t4segsndjhkp117908tfaplembhvt7ibqnv10quavdxjv4h918tegopfqswpu8h3r8rhsnm7k154gakca3k9n2nccghxv0dat8s_ntsehgfpqai7pxn8l_ltnhwl47f_r5hhhunfmftyjlg811hblup6fefp1u8ui4i28prgccvorfg831ngrzt6barnrg_7p4njyfw7h154gagca6mfypq9jlwzs__7o2niygpamhlt0_a_rnv10qqavguwt7edf4tayskfohljulher7ngrnq7hhwuou8ui4m28su8pgsj0eg3u3t8qot7pntlvaa533sgl_ltnhxl4864y9meesncprwpued_r3gdxuu4gm3u061bfan_0_rilmwxvec5s7mgqnvjkm3yxlfaqzmfgseb7oxxgug7q7t0n0w4ob3op8g656hcdtkdlmxx0jcao0231htin1rtu0g10zm_mtu9hevu1060yynfs2u8mbbmf2f1inm8punjdegtu5d5s8teyzp9jcqwja7557jayneb7oxtguh519mdg2midcwjq8d429tee1t8flwiv51bfand0_ukidst0_e83ws9d3p9emrwxg6bszg_ypv8gmbmf2f5injagsshjrtotld0t_t_a0whdbtl0_e920231hten1wvr7j7q7m8onw4bhuwj9i_y5ocptn7iskur81bfan_0_pjmbq00kjdtylengnikru0u5jb33kha3eb7oxxgug7q7lal4m in /usr/home/bebe-te.com/web/wp-content/plugins/googleanalytics/class/Ga_Autoloader.php on line 43 Comerç al Carrer - Bebe-Té

Comerç al Carrer

//Comerç al Carrer

Comerç al Carrer

Per segon any consecutiu, Bebe-Té participarà a la 10a edició del Comerç al Carrer d’Horta.

Us hi esperem!!!! Un dia especial on totes les botigues del barri surten al carrer. A més a més, l’Eix de comerciants Cor d’Horta ha organitzat un munt d’activitats per amenitzar el dia: teatre al carrer, cercavila, vaquetes torradetes mmm, demostracions d’artesans i puntaires…

A Bebe-Té us esperem amb degustacions de les nostres galetes, del te d’estiu i del café Illy.

Ens veiem el dissabte 31 de maig. La paradeta de Bebe-Té estarà al carrer Tajo cantonada amb el Mercat.

Més informació: Web de l’Ajuntament de Barcelona.

By | 2008-05-30T10:18:27+00:00 mayo 30th, 2008|Sin categoría|1 Comment

Un comentario

  1. Deric 30 mayo, 2008 at 8:20 pm - Reply

    Jo no podré anar-hi perquè tinc coses a fer a Girona, però li diré a la meva mare que s’hi passi a comprar te, ella és una gran bevedora de te vermell

Deja un comentario